ขอเชิญชวน อาจารย์ นักวิจัย ผู้ช่วยนักวิจัย สมัครเข้าร่วมรับฟังบรรยายและอภิปราย โครงการพี่เลี้ยงนักวิจัยรุ่นใหม่และเส้นทางสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

ประกาศวันที่ 26/04/2564 - 796 views

ขอเชิญชวน อาจารย์ นักวิจัย ผู้ช่วยนักวิจัย สมัครเข้าร่วมรับฟังบรรยายและอภิปราย โครงการพี่เลี้ยงนักวิจัยรุ่นใหม่และเส้นทางสู่ตำแหน่งทางวิชาการ