ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนโครงการให้ทุนการศึกษาแก่บุคคลภายนอกเพื่อเป็นอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์

ประกาศวันที่ 20/06/2566 - 675 views

ประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนโครงการให้ทุนการศึกษาแก่บุคคลภายนอกเพื่อเป็นอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์

ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2566

เอกสารแนบ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนโครงการให้ทุนการศึกษาแก่บุคคลภายนอกเพื่อเป็นอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์