ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนโครงการให้ทุนการศึกษาต่อแก่บุคคลภายนอกเพื่อเป็นอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์

ประกาศวันที่ 30/05/2566 - 2,064 views

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนโครงการให้ทุนการศึกษาต่อแก่บุคคลภายนอกเพื่อเป็นอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 2 ทุน ได้แก่

1. สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน                    จำนวน 1 ทุน

2. สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช    จำนวน 1 ทุน

เอกสารแนบ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนโครงการให้ทุนการศึกษาต่อแก่บุคคลภายนอกเพื่อเป็นอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์