สถิติการร้องเรียนการทุจริตฯ

สถิติการร้องเรียนการทุจริตฯ

ปีงบประมาณ จำนวนเรื่องร้องเรียน
ปีงบประมาณ 2564
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 2563 - ธ.ค. 2563) -ไม่มีเรื่องร้องเรียน-
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. 2564 - มี.ค. 2564) -ไม่มีเรื่องร้องเรียน-
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. 2564 - มิ.ย. 2564) -
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. 2564 - ก.ย. 2564) -
 
ปีงบประมาณ 2565
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 2564 - ธ.ค. 2564) -
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. 2565 - มี.ค. 2565) -
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. 2565 - มิ.ย. 2565) -
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. 2565 - ก.ย. 2565) -