ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง การเลือกกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยจากพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งวิชาการและตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

ประกาศวันที่ 22/02/2564 - 931 views

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง การเลือกกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยจากพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งวิชาการและตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

เอกสารแนบ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง การเลือกกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยจากพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งวิชาการและตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ