เชิญชวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ใช้งาน แอปพลิเคชัน my allianz สำหรับเรียกร้องค่าสินไหม

ประกาศวันที่ 08/09/2563 - 28 views

เชิญชวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ใช้งาน แอปพลิเคชัน my allianz  สำหรับเรียกร้องค่าสินไหม แทนแบบเดิมจากส่งเอกสารมายังสำนักงานตัวแทน ซึ่งต้องใช้เวลา 15 วันทำการ

การเรียกร้องสินไหมผ่านทาง แอปพลิเคชัน my allianz ด้วยตนเองผ่านมือถือ เมื่อพิจารณาเงินสินไหมแล้ว เงินสินไหมจะเข้าภายใน 3 วันทำการผ่านการโอนเข้าบัญชีธนาคารที่ผูกไว้กับ แอปพลิเคชัน my allianz

ขั้นตอนการโหลด แอปพลิเคชัน my allianz และการใช้งานดังนี้

ขึ้นตอนการลงทะเบียนและใช้งาน

เอกสารแนบ

เชิญชวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ใช้งาน แอปพลิเคชัน my allianz สำหรับเรียกร้องค่าสินไหม