ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (ฉบับที่ ๑๑) ขยายระยะเวลากำหนดปิดสถานที่ทำการเป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

ประกาศวันที่ 27/04/2563 - 1,086 views

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (ฉบับที่ ๑๑) ขยายระยะเวลากำหนดปิดสถานที่ทำการเป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (ฉบับแก้ไข)

เอกสารแนบ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (ฉบับที่ ๑๑) ขยายระยะเวลากำหนดปิดสถานที่ทำการเป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19