ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม วันที่ 16-18 มกราคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศวันที่ 15/01/2561 - 135 views

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้มีโครงการ เช่าห้องประชุม วันที่ 16-18 มกราคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท มารวยการ์เด้น จำกัด รายระเอียดตามเอกสารแนบ ดังนี้

เอกสารแนบ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม วันที่ 16-18 มกราคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง