ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหนังสือกฏหมายจำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศวันที่ 23/01/2561 - 135 views

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ ได้ดำเนินการจัดทำประกาศเสนอราคาหนังสือกฏหมาย จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

บัดนี้การดำเนินการได้เสร็จสิ้นแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จึงขอประกาศผู้ชนะการเสนอจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ ตามเอกสารแนบดังนี้

เอกสารแนบ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหนังสือกฏหมายจำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง