แจ้งการเข้าลิ้งค์เว็บไซต์กองบริหารงานบุคล สำหรับบุคลากรหรือบุคคลทั่วไป จากทางเว็บหลักมหาลัยวิทยาลัยหรือลิ้งค์จากแหล่งอื่นแล้วไม่สามารถเข้าเว็บได้

ประกาศวันที่ 22/11/2561 - 1,105 views

เนื่องจากเว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล ได้มีการเปลี่ยนเว็บไซต์ใหม่ และมีการเพิ่ม ssl ทำให้บุคลากรหรือบุคคลทั่วไปเข้าจาก bookmark ที่เคยบันทึกไว้จากเดิม หรือเข้าจากลิ้งเว็บมหาลัย จากลิ้งอื่นๆ

ไม่สามารถเข้าเว็บไซต์ได้ ซึ่งปรากฏตามภาพ

สำหรับบุคลากรหรือบุคคลทั่วไป สามารถแก้ได้โดย ลบ

https //personnel.crru.ac.thhttps /personnel.crru.ac.th --> ลบตัวอักษรตัวออก ให้เหลือแต่ https //personnel.crru.ac.th ก็จะสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้ตามปกติ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อเบอร์ภายใน 1851