กำหนดการดำเนินงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

ประกาศวันที่ 11/09/2555 - 1,226 views

กำหนดการดำเนินงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2555- 30 กันยายน 2555) http://personnel.cru.in.th/personnel2012/formdownloadwork.php

เอกสารแนบ

กำหนดการดำเนินงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร