ประกาศ มรช. เรื่องพนักงานมหาวิทยาลัยพ้นสภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศวันที่ 05/09/2555 - 1,501 views

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่องพนักงานมหาวิทยาลัยพ้นสภาพการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย รายชื่อตามประกาศแนบท้ายเอกสาร ประกาศ ณ วันที่ 5 กันยายน 2555

เอกสารแนบ

ประกาศ มรช. เรื่องพนักงานมหาวิทยาลัยพ้นสภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย