ประกาศ มรช. เรื่องพนักงานมหาวิทยาลัยพ้นสภาพการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศวันที่ 09/08/2555 - 1,554 views

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่องพนักงานมหาวิทยาลัยพ้นสภาพการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย รายชื่อตามประกาศแนบท้ายเอกสาร

เอกสารแนบ

ประกาศ มรช. เรื่องพนักงานมหาวิทยาลัยพ้นสภาพการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย