ประกาศ มรช. เรื่องพนักงานมหาวิทยาลัยพ้นสภาพการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศวันที่ 10/07/2555 - 1,701 views

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่องพนักงานมหาวิทยาลัยพ้นสภาพการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย รายชื่อตามประกาศแนบท้ายเอกสาร

เอกสารแนบ

ประกาศ มรช. เรื่องพนักงานมหาวิทยาลัยพ้นสภาพการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย