ข่าวฝากประกาศจาก กองบริหารงานงานบุคคล เรื่อง เปลี่ยนสถานที่สอบคอมพิวเตอร์

ประกาศวันที่ 09/07/2555 - 1,301 views

เนื่องจากวันที่พุธที่ 11 ก.ค. 2555 จำนวนคอมพิวเตอร์จะใช้สอบที่ตึกไอที มีจำนวนไม่พอ จึงขอเปลี่ยนห้องสอบคอมพิวเตอร์จาก ตึกไอที ไปเป็นอาคารยุพราชวิทยมงคล(อาคารห้องสมุด) ชั้น 3 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 053-776 000 ต่อ 1106