ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555

ประกาศวันที่ 07/07/2555 - 1,679 views

กำหนดการ ปฐมนิเทศพนักงานใหม่รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 19 ก.ค. 2555 ตั้งแต่เวลา 8.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมมณีไตรรงค์ อาคาร Visitor Center