ข่าวฝากประกาศจากเว็บมาสเตอร์กองบริหารงานบุคคล

ประกาศวันที่ 07/07/2555 - 1,427 views

เนื่องจาก Server ของกองบริหารงานบุคคลมีปัญหา ไม่สามารถเข้าเว็บได้หลายวัน ตอนนี้สามารถเข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ได้ตามปกติ ทางกองบริหารงานบุคคลจะทยอยอัพโหลดไฟล์ขึ้นให้ครบ ขออภัยในความไม่สะดวก