มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

ประกาศวันที่ 16/03/2560 - 1,927 views

7 มีนาคม 60 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำทีมผู้บริหารร่วมลงนามความร่วมมือและกล่าวคำปฏิญาณตนประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ตามนโยบายของรัฐบาล ชี้ จะไม่ใช้ตำแหน่ง อำนาจ แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง

เอกสารแนบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน