การติดบ่าอินทรธนู สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงราย

ประกาศวันที่ 27/09/2559 - 2,954 views

RE : การติดบ่าอินทรธนู สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงราย

อินทรธนูของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สำหรับผู้ชายจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าอินทรธนูติดบ่าสำหรับผู้หญิง

                    ภาพซ้ายมือ อินทรธนูผู้หญิง  - ภาพขวามือ อินทรธนูผู้ชาย พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

                                   

                                                                                        อินทรธนูผู้หญิง