(ลูกจ้างประจำ)

แบบเสนอชื่อบุคคล เพื่อเสนอเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนดีเด่น ประจำปี 2566

ประกาศวันที่ 23/08/2566 - 1,692 views

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเสนอเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนดีเด่น ประจำปี 2566

เอกสารแนบ