(ประกาศ ก.บ.พ.)

ประกาศ ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์การพ้นสภาพพนักงานมหาวิทยาลัยกรณีอื่น พ.ศ.

ประกาศวันที่ 01/10/2562 - 4,419 views

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์การพ้นสภาพพนักงานมหาวิทยาลัยกรณีอื่น

   อาศัยอำนาจตามความในข้อ 7 (2) และข้อ 30 (10) แห่งข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวัน ที่ 23 กันยายน 2562 จึงออกประกาศหลักเกณฑ์การพ้นสภาพพนักงานมหาวิทยาลัยกรณีอื่นไว้       ดังเอกสารแนบ..


เอกสารแนบ

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: news_title

Filename: regulations/view_detail.php

Line Number: 77

Backtrace:

File: C:\inetpub\wwwroot\page\application\web_modules\psn\views\regulations\view_detail.php
Line: 77
Function: _error_handler

File: C:\inetpub\wwwroot\page\application\third_party\MX\Loader.php
Line: 351
Function: include

File: C:\inetpub\wwwroot\page\application\third_party\MX\Loader.php
Line: 294
Function: _ci_load

File: C:\inetpub\wwwroot\page\application\web_modules\psn\controllers\Regulations.php
Line: 281
Function: view

File: C:\inetpub\wwwroot\page\index.php
Line: 292
Function: require_once