(ประกาศมหาวิทยาลัย)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของบุคลากร

ประกาศวันที่ 26/06/2562 - 4,091 views

    ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีเจตนารมณ์ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้สำเร็จตามพันธกิจ ตามหลักธรรมาภิบาล และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โปร่งใส เป็นธรรม ปราศจากการแทรกแซงใดๆ ที่ทำให้ขาดความเป็นกลาง สงวนรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ของส่วนรวม และมีเหตุผลในการใช้ดุลพินิจที่เหมาะสมตรวจสอบได้


เอกสารแนบ

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: news_title

Filename: regulations/view_detail.php

Line Number: 77

Backtrace:

File: C:\inetpub\wwwroot\page\application\web_modules\psn\views\regulations\view_detail.php
Line: 77
Function: _error_handler

File: C:\inetpub\wwwroot\page\application\third_party\MX\Loader.php
Line: 351
Function: include

File: C:\inetpub\wwwroot\page\application\third_party\MX\Loader.php
Line: 294
Function: _ci_load

File: C:\inetpub\wwwroot\page\application\web_modules\psn\controllers\Regulations.php
Line: 281
Function: view

File: C:\inetpub\wwwroot\page\index.php
Line: 292
Function: require_once