(ประกาศมหาวิทยาลัย)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง แนวปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ประกาศวันที่ 25/06/2562 - 4,005 views

    เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สอดคล้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard) ที่สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) กำหนดไว้ ให้เป็นไปอย่าง ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน น่าเชื่อถือ และเป็นปัจจุบัน


เอกสารแนบ

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: news_title

Filename: regulations/view_detail.php

Line Number: 77

Backtrace:

File: C:\inetpub\wwwroot\page\application\web_modules\psn\views\regulations\view_detail.php
Line: 77
Function: _error_handler

File: C:\inetpub\wwwroot\page\application\third_party\MX\Loader.php
Line: 351
Function: include

File: C:\inetpub\wwwroot\page\application\third_party\MX\Loader.php
Line: 294
Function: _ci_load

File: C:\inetpub\wwwroot\page\application\web_modules\psn\controllers\Regulations.php
Line: 281
Function: view

File: C:\inetpub\wwwroot\page\index.php
Line: 292
Function: require_once