ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งผู้ประสานงานระหว่างประเทศ สังกัดกองวิเทศสัมพันธ์

ประกาศวันที่ 25/10/2562 - 318 views

ตำแหน่งผู้ประสานงานระหว่างประเทศ สังกัดกองวิเทศสัมพันธ์

เอกสารแนบ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งผู้ประสานงานระหว่างประเทศ สังกัดกองวิเทศสัมพันธ์