ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค คณะสังคมศาสตร์

ประกาศวันที่ 18/04/2567 - 4,749 views

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค คณะสังคมศาสตร์

เอกสารแนบ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค คณะสังคมศาสตร์