ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่องประการผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ สังกัดกองพัฒนานักศึกษา

ประกาศวันที่ 19/06/2562 - 192 views

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ สังกัดกองพัฒนานักศึกษา

เอกสารแนบ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่องประการผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ สังกัดกองพัฒนานักศึกษา