ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ สังกัดกองพัฒนานักศึกษา

ประกาศวันที่ 23/05/2562 - 195 views

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ สังกัดกองพัฒนานักศึกษา

เอกสารแนบ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ สังกัดกองพัฒนานักศึกษา