รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศวันที่ 30/04/2567 - 321 views

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เอกสารแนบ

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566