ประกาศ ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันและการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2567

ประกาศวันที่ 25/01/2567 - 551 views

ประกาศ ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันและการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2567

เอกสารแนบ

ประกาศ ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันและการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2567