ค่าธรรมเนียมการสมัคร ค่าใช้จ่าย อัตราค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในการรับสมัคร และสอบบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ประกาศวันที่ 05/09/2562 - 1,290 views

ค่าธรรมเนียมการสมัคร ค่าใช้จ่าย อัตราค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในการรับสมัคร และสอบบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย