หัวข้อสรุปผลการประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับผุ้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเกี่ยวกับประกาศกระทรวง อว. เรือง แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในถาบันอุดมศึกษาฯ

ประกาศวันที่ 19/05/2565 - 308 views

หัวข้อสรุปผลการประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับผุ้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเกี่ยวกับประกาศกระทรวง อว. เรือง แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในถาบันอุดมศึกษาฯ

เอกสารแนบ

หัวข้อสรุปผลการประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับผุ้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเกี่ยวกับประกาศกระทรวง อว. เรือง แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในถาบันอุดมศึกษาฯ