ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลา การปฏิบัติงาน Work From Home กรณีพบว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือมีความเสี่ยงสูง

ประกาศวันที่ 03/05/2565 - 982 views

เอกสารแนบ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลา การปฏิบัติงาน Work From Home กรณีพบว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือมีความเสี่ยงสูง