(ข้าราชการ)

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 (ยกเลิก 24 มิ.ย. 63)

ประกาศวันที่ 26/10/2561 - 6,377 views

 ตามที่หนังสือที่อ้างอิง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้เวียนแจ้งประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560

เพื่อให้สภาสถาบันอุดมศึกษาใช้เป็แนวทางในการออกข้อบังคับ โดยประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาหนึ่งปี นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้น

ตามเอกสารแนบดังนี้...

เอกสารแนบ

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: news_title

Filename: staff/view_staff_detail.php

Line Number: 94

Backtrace:

File: C:\inetpub\wwwroot\page\application\web_modules\psn\views\staff\view_staff_detail.php
Line: 94
Function: _error_handler

File: C:\inetpub\wwwroot\page\application\third_party\MX\Loader.php
Line: 351
Function: include

File: C:\inetpub\wwwroot\page\application\third_party\MX\Loader.php
Line: 294
Function: _ci_load

File: C:\inetpub\wwwroot\page\application\web_modules\psn\controllers\Staff.php
Line: 383
Function: view

File: C:\inetpub\wwwroot\page\index.php
Line: 292
Function: require_once