(ประกาศ/กฏ ก.พ.อ.)

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา 24 มิ.ย. 2551

ประกาศวันที่ 20/04/2565 - 2,172 views

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา 24 มิ.ย. 2551