(ประกาศมหาวิทยาลัย)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง แนวปฏิบัติในการลาต่อเนื่องวันหยุดราชการ (ฉบับที่ 2)

ประกาศวันที่ 08/05/2562 - 3,886 views

เพื่อให้การปฏิบัติในการลาต่อเนื่องในวันหยุดราชการของบุคลากรเป็นไปตามข้อ 8 วรรคห้าและข้อ 10 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 จึงเห็นสมควรกำหนดแนวปฏิบัติในการลาต่อเนื่องวันหยุดราชการให้ถูกต้องตรงกัน ดังเอกสารแนบ...


เอกสารแนบ

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: news_title

Filename: regulations/view_detail.php

Line Number: 77

Backtrace:

File: C:\inetpub\wwwroot\page\application\web_modules\psn\views\regulations\view_detail.php
Line: 77
Function: _error_handler

File: C:\inetpub\wwwroot\page\application\third_party\MX\Loader.php
Line: 351
Function: include

File: C:\inetpub\wwwroot\page\application\third_party\MX\Loader.php
Line: 294
Function: _ci_load

File: C:\inetpub\wwwroot\page\application\web_modules\psn\controllers\Regulations.php
Line: 281
Function: view

File: C:\inetpub\wwwroot\page\index.php
Line: 292
Function: require_once