(ประกาศมหาวิทยาลัย)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง แนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศวันที่ 25/06/2562 - 4,376 views

      เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และเป็นไปตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และเป็นไปตามประกาศเจตจำนงในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยด้วยความซื้อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ


เอกสารแนบ

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: news_title

Filename: regulations/view_detail.php

Line Number: 77

Backtrace:

File: C:\inetpub\wwwroot\page\application\web_modules\psn\views\regulations\view_detail.php
Line: 77
Function: _error_handler

File: C:\inetpub\wwwroot\page\application\third_party\MX\Loader.php
Line: 351
Function: include

File: C:\inetpub\wwwroot\page\application\third_party\MX\Loader.php
Line: 294
Function: _ci_load

File: C:\inetpub\wwwroot\page\application\web_modules\psn\controllers\Regulations.php
Line: 281
Function: view

File: C:\inetpub\wwwroot\page\index.php
Line: 292
Function: require_once