(การประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น)

แบบฟอร์มรายงานผลการปรับปรุงแก้ไขผลงานประกอบการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

ประกาศวันที่ 30/09/2564 - 2,336 views

แบบฟอร์มรายงานผลการปรับปรุงแก้ไขผลงานประกอบการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น


เอกสารแนบ