เอกสาร โครงการอบรมสัมนาเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วันที่ 27-28 ส.ค. 65

ประกาศวันที่ 29/08/2565 - 1,693 views

เอกสาร ประกอบ โครงการอบรมสัมนาเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วันที่ 27-28 ส.ค. 65 ณ โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย โฮนาล แอนด์ คอนเวนชั่น


เอกสารแนบ