การเขียนผลงานวิเคราะห์ จากงานประจำ โดย คุณเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ

ประกาศวันที่ 27/02/2563 - 1,709 views

เอกสารสำหรับการเขียนผลงานวิเคราะห์ จากงานประจำ โดย คุณเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิประเภทบัญชีรายชื่อของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา


เอกสารแนบ