ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์

ประกาศวันที่ 23/01/2566 - 1,313 views

เอกสารแนบ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์