ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบความรู้ความสามารถทั่วไป

ประกาศวันที่ 18/01/2566 - 332 views

เอกสารแนบ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบความรู้ความสามารถทั่วไป