ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

ประกาศวันที่ 21/06/2564 - 450 views

ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยั นวัตกรรมและบริการวิชาการ

เอกสารแนบ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์