ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความรู่้ความสามารถทั่วไป ตำแหน่งนักวิจัย สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา

ประกาศวันที่ 04/06/2564 - 410 views

ตำแหน่งนักวิจัย สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา

เอกสารแนบ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความรู่้ความสามารถทั่วไป ตำแหน่งนักวิจัย สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา