ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำดื่ม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศวันที่ 16/11/2560 - 1,290 views

    ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีโครงการจัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 2 รายการ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
    บัดนี้การดำเนินการได้เสร็จสิ้นแล้ว มหาวิทยาลัยจึงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามเอกสารดังแนบ

เอกสารแนบ

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำดื่ม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง