ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดกองคลัง สำนักงานอธิการบดี

ประกาศวันที่ 16/01/2566 - 801 views

เอกสารแนบ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดกองคลัง สำนักงานอธิการบดี