ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ความสามรถเฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์ สังกัดคณะครุศาสตร์

ประกาศวันที่ 16/01/2566 - 708 views

เอกสารแนบ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ความสามรถเฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์ สังกัดคณะครุศาสตร์