ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ความสามารถทั่วไปและภาษาอังกฤษ ตำแหน่งอาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ

ประกาศวันที่ 23/11/2565 - 489 views

เอกสารแนบ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ความสามารถทั่วไปและภาษาอังกฤษ ตำแหน่งอาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ