ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง รับสมัครสคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดกองบริหารกายภาพฯ

ประกาศวันที่ 28/09/2565 - 953 views

เอกสารแนบ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง รับสมัครสคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดกองบริหารกายภาพฯ