ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักวิชาการท่องเที่ยว

ประกาศวันที่ 19/09/2565 - 541 views

เอกสารแนบ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักวิชาการท่องเที่ยว