ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดกองคลัง

ประกาศวันที่ 14/07/2564 - 319 views

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดกองคลัง

เอกสารแนบ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดกองคลัง